14.9.2017
ENVI_AD(2018)610558
KANTA TARKISTUKSINA
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
kalatalousvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Adrianmeren pienten pelagisten lajien kantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta
(COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 250kWORD 110k
Oikeudellinen huomautus