14.9.2017
ENVI_AD(2018)610558
STAJALIŠTE U OBLIKU AMANDMANA
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućeno Odboru za ribarstvo
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove
(COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 551kWORD 111k
Pravna napomena