14.9.2017
ENVI_AD(2018)610558
STANDPUNT IN DE VORM VAN AMENDEMENTEN
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie visserij
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren
(COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 362kWORD 111k
Juridische mededeling