14.9.2017
ENVI_AD(2018)610558
STÅNDPUNKT I FORM AV ÄNDRINGSFÖRSLAG
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till fiskeriutskottet
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd
(COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 255kWORD 105k
Rättsligt meddelande