22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Fiskeriudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EU) nr. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Ordfører for udtalelse: Francesc Gambús

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 312kWORD 145k
Juridisk meddelelse