22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: kalanduskomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Arvamuse koostaja: Francesc Gambús

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 299kWORD 191k
Õigusalane teave