22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
kalatalousvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 kumoamisesta
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Valmistelija: Francesc Gambús

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 310kWORD 194k
Oikeudellinen huomautus