22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
MIŠLJENJE
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućeno Odboru za ribarstvo
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Izvjestitelj za mišljenje: Francesc Gambús

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 310kWORD 146k
Pravna napomena