22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie visserij
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Rapporteur voor advies: Francesc Gambús

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 324kWORD 192k
Juridische mededeling