22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Rybołówstwa
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Francesc Gambús

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 337kWORD 197k
Informacja prawna