22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru pescuit
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Raportor pentru aviz: Francesc Gambús

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 343kWORD 201k
Notă juridică