22.11.2018
ENVI_AD(2018)627712
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre rybárstvo
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom námornom a rybárskom fonde a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014
(COM(2018)0390 - C8-0270/2018 - 2018/0210(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Francesc Gambús

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 338kWORD 146k
Právne oznámenie