17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 617kWORD 146k
Правна информация