17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013 for så vidt angår anvendelsen af Euro 5-trinnet ved typegodkendelse af to- eller trehjulede køretøjer samt quadricykler
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 379kWORD 117k
Juridisk meddelelse