17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 362kWORD 145k
Õigusalane teave