17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
LAUSUNTO
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 168/2013 muuttamisesta kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettavan Euro 5 -vaiheen osalta
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Valmistelija: Adina-Ioana Vălean

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 370kWORD 145k
Oikeudellinen huomautus