17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
MIŠLJENJE
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućen Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 168/2013 u pogledu primjene norme Euro 5 za homologaciju vozila na dva ili tri kotača i četverocikala
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 595kWORD 117k
Pravna napomena