17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 168/2013 wat de toepassing van de Euro 5-stap op de typegoedkeuring van twee- of driewielige voertuigen en vierwielers betreft
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 482kWORD 145k
Juridische mededeling