17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 168/2013 w odniesieniu do zastosowania etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 603kWORD 145k
Informacja prawna