17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește aplicarea etapei Euro 5 pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 524kWORD 145k
Notă juridică