17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
STANOVISKO
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 612kWORD 145k
Právne oznámenie