17.9.2018
ENVI_AD(2018)627826
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar
(COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD))
Föredragande av yttrandet: Adina-Ioana Vălean

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 372kWORD 144k
Rättsligt meddelande