11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси
относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оповестяванията във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта и за изменение на Директива (ЕС) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 263kWORD 169k
Правна информация