11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Økonomi- og Valutaudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Ordfører for udtalelse: Adina-Ioana Vălean

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 250kWORD 132k
Juridisk meddelelse