11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: majandus- ja rahanduskomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamist ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 240kWORD 164k
Õigusalane teave