11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
MIŠLJENJE
Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Adina-Ioana Vălean

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 245kWORD 132k
Pravna napomena