11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
ADVIES
van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
aan de Commissie economische en monetaire zaken
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende informatieverschaffing in verband met duurzame beleggingen en duurzaamheidsrisico's en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Rapporteur voor advies: Adina-Ioana Vălean

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 251kWORD 164k
Juridische mededeling