11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
OPINIA
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 266kWORD 166k
Informacja prawna