11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informările referitoare la investițiile durabile și riscurile legate de durabilitate și de modificare a Directivei (UE) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Raportoare pentru aviz: Adina-Ioana Vălean

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 261kWORD 171k
Notă juridică