11.10.2018
ENVI_AD(2018)628607
YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för ekonomi och valutafrågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341
(COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD))
Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 241kWORD 131k
Rättsligt meddelande