5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020
(2019/2028(BUD))
Ordfører for udtalelse: Pascal Canfin

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 131kWORD 67k
Juridisk meddelelse