5.9.2019
ENVI_AD(2019)639770
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentas: Pascal Canfin

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 147kWORD 71k
Teisinis pranešimas