8.12.2016
ENVI_AM(2016)595453
ИЗМЕНЕНИЯ
20 - 198
Проектостановище
Херберт Дорфман
Координиране на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудио-визуални медийни услуги, с оглед на променящите се пазарни условия
Предложение за директива
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1208kWORD 167k
Правна информация