8.12.2016
ENVI_AM(2016)595453
ÆNDRINGSFORSLAG
20 - 198
Udkast til udtalelse
Herbert Dorfmann
Samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester i betragtning af de ændrede markedsforhold
Forslag til direktiv
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 857kWORD 121k
Juridisk meddelelse