8.12.2016
ENVI_AM(2016)595453
AMANDMANI
20 - 198
Nacrt mišljenja
Herbert Dorfmann
Koordinacija određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu
Prijedlog direktive
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1045kWORD 124k
Pravna napomena