8.12.2016
ENVI_AM(2016)595453
PAKEITIMAI
20-198
Nuomonės projektas
Herbert Dorfmann
Valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimas, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas
Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1131kWORD 124k
Teisinis pranešimas