8.12.2016
ENVI_AM(2016)595453
POPRAWKI
20 - 198
Projekt opinii
Herbert Dorfmann
Koordynacja niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych ze względu na zmianę sytuacji na rynku
Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1104kWORD 131k
Informacja prawna