8.12.2016
ENVI_AM(2016)595453
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
20 - 198
Návrh stanoviska
Herbert Dorfmann
Koordinácia niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu
Návrh smernice
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1232kWORD 133k
Právne oznámenie