8.12.2016
ENVI_AM(2016)595453
ÄNDRINGSFÖRSLAG
20 - 198
Förslag till yttrande
Herbert Dorfmann
Samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster, mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden
Förslag till direktiv
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 940kWORD 128k
Rättsligt meddelande