14.12.2016
ENVI_AM(2016)595702
Udkast til udtalelse
Giovanni La Via
(PE592.296v01-00)
Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)
(2016/2169(DEC))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 105kWORD 64k
Juridisk meddelelse