14.12.2016
ENVI_AM(2016)595705
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 12
Проектостановище
Джовани Ла Вия
(PE592.295v02-00)
Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC)
(2016/2175(DEC))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 636kWORD 52k
Правна информация