14.12.2016
ENVI_AM(2016)595705
ÆNDRINGSFORSLAG
1 - 12
Udkast til udtalelse
Giovanni La Via
(PE592.295v02-00)
Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC)
(2016/2175(DEC))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 173kWORD 51k
Juridisk meddelelse