14.12.2016
ENVI_AM(2016)595705
AMANDMANI
1 - 12
Nacrt mišljenja
Giovanni La Via
(PE592.295v02-00)
Razrješnica za 2015.: Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC)
(2016/2175(DEC))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 485kWORD 51k
Pravna napomena