14.12.2016
ENVI_AM(2016)595705
Nuomonės projektas
Giovanni La Via
(PE592.295v02-00)
2015 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC)
(2016/2175(DEC))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 487kWORD 61k
Teisinis pranešimas