14.12.2016
ENVI_AM(2016)595705
Návrh stanoviska
Giovanni La Via
(PE592.295v02-00)
Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)
(2016/2175(DEC))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 652kWORD 54k
Právne oznámenie