14.12.2016
ENVI_AM(2016)595705
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 12
Förslag till yttrande
Giovanni La Via
(PE592.295v02-00)
Ansvarsfrihet 2015 - Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC)
(2016/2175(DEC))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 174kWORD 51k
Rättsligt meddelande