18.1.2017
ENVI_AM(2017)597537
ИЗМЕНЕНИЕ
95
Проектостановище
Жоел Мeлен
(PE587.715v01-00)
Изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа
Предложение за директива
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 531kWORD 116k
Правна информация