18.1.2017
ENVI_AM(2017)597537
POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
95
Návrh stanoviska
Joëlle Mélin
(PE587.715v01-00)
Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci
Návrh směrnice
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 473kWORD 115k
Právní upozornění