18.1.2017
ENVI_AM(2017)597537
ÆNDRINGSFORSLAG
95
Udkast til udtalelse
Joëlle Mélin
(PE587.715v01-00)
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/37/EF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet af være udsat for kræftfremkaldende stoffer og mutagener
Forslag til direktiv
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 156kWORD 115k
Juridisk meddelelse