18.1.2017
ENVI_AM(2017)597537
TARKISTUS
95
Lausuntoluonnos
Joëlle Mélin
(PE587.715v01-00)
työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta annetun direktiivin 2004/37/EY muuttamisesta
Ehdotus direktiiviksi
(COM(2016)0248 - C8-0181/2016 - 2016/0130(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 236kWORD 115k
Oikeudellinen huomautus